top of page

Volontè

ALÈT KONT COVID-19

IFPO ap fonksyone nan espas tanporè ak opòtinite volontè limite. Tout volontè yo dwe siyen an avanse pandan tan sa a. Pou enfòmasyon sou opòtinite volontè pou granmoun ak elèv lekòl segondè, imèl IFPOranges@gmail.com

Premye Volontè

Anvan ou rive nan Depo a, tanpri kreye yon pwofil nan baz done nou yo isit la

epi revize egzansyon responsablite volontè .

IMG_5647.JPG
IMG_5875.JPG
IMG_6085.JPG
bottom of page