Volontè

ALÈT KONT COVID-19

IFPO ap fonksyone nan espas tanporè ak opòtinite volontè limite. Tout volontè yo dwe siyen an avanse pandan tan sa a. Pou enfòmasyon sou opòtinite volontè pou granmoun ak elèv lekòl segondè, imèl IFPOranges@gmail.com

IMG_5647.JPG
IMG_5875.JPG
IMG_6085.JPG

Premye Volontè

Anvan ou rive nan Depo a, tanpri kreye yon pwofil nan baz done nou yo isit la

epi revize egzansyon responsablite volontè .

Konsèy Lekòl Segondè

Elèv lekòl segondè yo se akeyi yo rantre nan nou sou vakans lekòl pandan regilye Mèkredi maten èdtan repare ak touche èdtan sèvis kominotè tou!

Konsèy Lekòl Segondè a konsiste de elèv ki nan klas 9-12, ki soti nan divès lekòl segondè, tout ti bouk ak òganizasyon relijye ki enterese nan konbat grangou. Manm konsèy la devlope kapasite lidèchip nan òganize ak anplwaye lajan pou ranmase lajan ak kondwi manje. Evènman sa yo fèt nan wikenn oswa apre lè lekòl.

 

Si ou enterese nan rantre nan Komisyon Konsèy la jèn timoun, imèl IFPOranges@gmail.com .