top of page
IMG_0640.jpg
IMG_4218.jpg
IMG_4221.jpg

IFPO a ofri kliyan plis nan yon eksperyans makèt, yo chwazi pwòp manje yo, olye pou yo resevwa yon sache pre-pake nan Episri. Pwosesis sa a ankouraje chwa ki an sante, ofri fwi ak legim fre chak semèn, pandan y ap sèvi kliyan tou ak diyite ak respè.

bottom of page