top of page

Manje etajè enterlijyeu nan zoranj yo se yon volontè tout, apwouve 501 (c) (3) charite. Nou rekonesan pou sipò kontinyèl legliz zòn yo, sinagòg, lekòl yo, gwoup jèn yo, òganizasyon sèvis yo, biznis lokal yo, fanmi yo ak moun ki ban nou don manje nourisan oswa lajan pou pèmèt nou achte manje.

Zelle IFPO 2.jpg

Donate  By Check

Checks should be payable to:

"Interfaith Food Pantry of the Oranges"

P.O. Box 341

Short Hills, NJ 07078

Request a Tribute

Online Donation:

 • Click Orange "Donate" Button Above

 • Under "Select a Campaign," choose "Request a Tribute" from the menu.​

To Donate By Check​

Zelle to: IFPOTreasurer@gmail.com

** Please include your email address in the memo in order to receive a receipt.

Don Manje

Lekòl ou, òganizasyon, ekip, oswa twoup eskout ka kenbe yon

Kondwi Manje benefisye etajè Manje enterlijyeu nan zoranj yo. Nou ankouraje w kontakte nou nan IFPOranges@gmail.com pou mande enfòmasyon sou bezwen nou ye kounye a, oswa chwazi yon atik koup nan lis Bezwen gadmanje a.

Yon sak plen ak yon sèl atik apresye anpil! Li fè klasman, estoke, ak distribisyon pi fasil.

 

Current Pantry Needs
 • Protein: Canned tuna, chicken, salmon

 • Soup (hearty, low-sodium preferred)

 • Peanut Butter

 • Pasta Sauce (Cans)

 • Dry black beans or lentils

 • Cereal

 • Deodorant

 • "Bar" Soap- no liquid soap or body wash

 • Toothpaste

* We cannot accept opened packages, expired food or dented cans.

Church of the Epiphany & Christ Church is

Seeking Clothing and Small Household Goods

 

The Church (the longtime, pre-pandemic home of the IFPO) is seeking donations of IN SEASON clothing and shoes for children and adults. The church also welcome contributions of small household items (pots and pans, housewares, bed linens, and small appliances such as toasters or coffeemakers). Please, no furniture, or anything big and bulky. These items will be distributed at the Church’s Saturday food pantry.

 

DROP-OFF TIME:   Saturdays, 9 am-1:30 pm

DROP OFF LOCATION: 

Church of Epiphany and Christ Church

105 Main Street, Orange

(Enter the building at the back of the parking lot into Parish Hall.)

Questions? Call Epiphany and Christ Church at

973-629-7713.

Donations must be brought directly to the Church. IFPO does not accept these items.

Manje etajè enterlijyeu nan zoranj yo se yon charite apwouve 501 (c) (3).

Volontè yo ap dirije IFPO nèt epi li pa gen okenn anplwaye peye.

Don yo se franchiz taks nan limit lalwa pèmèt.

bottom of page