top of page

Fè don

Manje etajè enterlijyeu nan zoranj yo se yon volontè tout, apwouve 501 (c) (3) charite. Nou rekonesan pou sipò kontinyèl legliz zòn yo, sinagòg, lekòl yo, gwoup jèn yo, òganizasyon sèvis yo, biznis lokal yo, fanmi yo ak moun ki ban nou don manje nourisan oswa lajan pou pèmèt nou achte manje.

Don ak / oswa Demann peye lajan taks yo ka fèt sou entènèt lè l sèvi avèk bouton ki anwo yo oswa via chèk nan "enteresan relyèf Manje etajè nan zoranj yo"

PO Box 341, Short Hills, NJ 07078

Don Manje

Lekòl ou, òganizasyon, ekip, oswa twoup eskout ka kenbe yon

Kondwi Manje benefisye etajè Manje enterlijyeu nan zoranj yo. Nou ankouraje w kontakte nou nan IFPOranges@gmail.com pou mande enfòmasyon sou bezwen nou ye kounye a, oswa chwazi yon atik koup nan lis Bezwen gadmanje a.

Yon sak plen ak yon sèl atik apresye anpil! Li fè klasman, estoke, ak distribisyon pi fasil.

 

Bezwen Depo Kouran
 • Ton nan bwat, poul, somon

 • Soup (remoute kouraj, ki ba-sodyòm pi pito)

 • Manba

 • Jele

 • Manje pwoteyin

  • Chili ak vyann

  • Pasta & vyann bèf

  • Bouyon vyann bèf

 • Sòs Pasta (bwat)

 • Sereyal

 • Kouchèt gwosè 6

 • Ti sèvyèt ti sèvyèt

 • Manje ak fòmil tibebe ki poko ouvri, ki pa ekspire

Manje etajè enterlijyeu nan zoranj yo se yon charite apwouve 501 (c) (3).

Volontè yo ap dirije IFPO nèt epi li pa gen okenn anplwaye peye.

Don yo se franchiz taks nan limit lalwa pèmèt.

bottom of page