top of page
Ede pou jou ferye yo  2020

Etandone ogmantasyon enpòtan nan Covid-19 nan zòn sèvis nou an, IFPO a ap pran mezi pou limite kontak otank posib epi yo PA pral fè yon konkou jwèt ane sa a pou distribye jwèt, men gen toujou plizyè fason ke ou menm ak fanmi ou, zanmi, gwoup oswa konpayi ka ede fè jou ferye yo espesyal pou kliyan nou yo.  Pou plis enfòmasyon sou nenpòt nan opòtinite ki anba yo voye yon imèl ba IFPOHolidays@gmail.com .

IFPO Holiday flyer 2020 JPG.jpg
bottom of page