top of page
Grangou & pandemi an

Limit la nan grangou nan Konte Essex pandan Covid se stupéfiants. Nan yon distribisyon manje septanm nan Konte Essex, 1,000 bwat manje yo te ale nan 2 èdtan. Anpil moun pa janm te ale nan gad manje ak distribisyon anvan, men fwa yo diferan pou anpil kounye a. Pousantaj chomaj nan Konte Essex se kounye a 16%, ak plis pase 2,000 nan sitwayen nou yo te mouri nan Covid. Apeprè 1.2 milyon moun nan eta a pa kapab peye regilye aksè a manje, yon ogmantasyon 33% anvan pandemi an, dapre Kominote FoodBank nan New Jersey.

 • Videyo: Kominote FoodBank Prezidan & Essex Konte Egzekitif Diskite Covid-19 enpak sou grangou sou CNN sou septanm 9. Klike la a yo wè.

 

Facts sou grangou
 • Grangou egziste nan chak konte nan New Jersey.

 

 • Plis pase 900,000 moun nan New Jersey --- 1 sou 10-yo se manje anksyeu, ki vle di yo pa konnen ki kote pwochen manje yo ap soti oswa si yo pral gen yon bagay yo manje.

 

 • Prèske 270,000 timoun-1 sou 7-yo pa manje an sekirite.

 

 • Konte Essex (kote IFPO sitiye) gen pi gwo pousantaj ensekirite alimantè nan NJ nan 17%.

 

 • Nan tout peyi a, plis pase 41 milyon moun, oswa 1 sou 8, se manje anksyeu.

 • Prèske 13 milyon timoun Ozetazini, oswa 1 sou 6, se manje ki an sekirite.

(...)

 • Prèske 50% nan moun ki sèvi pa Kominote FoodBank nan NJ gen yon manm nan kay la ki ap travay, konpare ak 3% lè CFBNJ la te kòmanse an 1975.

 

 • 73% nan kay CFBNJ sèvi chwazi ant depanse lajan sou medikaman oswa manje.

 

 • 72% nan kay CFBNJ sèvi chwazi ant depanse lajan nan sèvis piblik oswa manje. Sa vle di nan sezon fredi a, fanmi yo ap chwazi ant lè l sèvi avèk chalè a oswa manje.

 

 • 77% nan kay yo CFBNJ sèvi chwazi ant depanse lajan sou lojman oswa manje.

 

 • Nan Etazini, $ 200 milya dola nan yon ane depanse nan depans swen sante ki gen rapò ak mank de manje oswa manje pòv yo.

 

* Sous: Community FoodBank nan New Jersey grangou Facts vit 2019

Si IFPO a se yon gadmanje manje, poukisa ou ofri tou kouchèt, pwodwi ijyèn Rezèv tanpon fanm & twalèt?

 

Anpil nan kliyan nou yo resevwa SNAP (Siplemantè Nitrisyon Asistans Pwogram) benefis, ki ede yo achte atik manje ki gen ladan pen, fwi, legim, vyann, pwason, bèt volay, ak pwodwi letye. Men, ou pa ka itilize avantaj SNAP pou achte lòt atik esansyèl tankou kouchèt, papye twalèt, dantifris, chanpou, deyodoran oswa pwodwi ijyèn Rezèv tanpon fanm. Lè IFPO a mete atik ki pa manje sa yo disponib pou kliyan yo, kliyan nou yo gen plis nan pwòp fon yo disponib pou achte manje pou fanmi yo.

Dilèm kouchèt
 • 1 nan 3 fanmi Ameriken rapòte ki gen bezwen kouchèt - mank de yon rezèv ase nan kouchèt kenbe yon tibebe oswa yon timoun pwòp, sèk, ak an sante

 • 5.2 milyon timoun Ozetazini ki gen twa zan oswa pi piti ap viv nan fanmi pòv oswa fanmi ki pa gen anpil revni.

 • Tibebe mande pou jiska 12 kouchèt chak jou, timoun piti sou 8.

 • Kouchèt jetab ka koute $ 70 a $ 80 pou chak mwa pou chak ti bebe.

 • Pa gen pwogram leta oswa federal pou sekirite timoun ki afekte lajan espesyalman pou achte kouchèt.

 • San yo pa transpò, achte kouchèt nan yon magazen konvenyans olye ke yon gwo magazen "gwo bwat" ka siyifikativman ogmante pri a chak mwa nan kouchèt.

 • Pifò sant gadri, menm enstalasyon gratis ak sibvansyone mande pou paran yo bay rezèv pou yon jou nan kouchèt jetab.

** Sous: National Diaper Bank Network, 2019

Peryòd Povrete
 • Youn nan kat fanm gen difikilte yo achte pwodwi peryòd nan ane ki sot pase a akòz mank de revni.

 

 • Youn nan kat fanm ki pa touche anpil lajan rapòte ke yo gen pou yo itilize yon ranplasan, tankou papye twalèt oswa yon chosèt.

 

 • Youn nan senk fanm ki gen revni ki ba rapòte rapò ki manke travay oswa lekòl akòz mank de founiti apwopriye règ.

 

 • Plis pase yon tyè nan fanm ki gen revni ki ba yo te oblije mete yon pwodwi peryòd pou pi lontan pase itilizasyon rekòmande li yo. Aksyon sa yo pa an sekirite epi yo ka mennen nan enfeksyon danjere.

 

*** Sous: Tifi Ede tifi. Peryòd. 2019

bottom of page