top of page

Chèche manje

Interfaith Food Pantry of the Oranges prensipalman sèvis rezidan Orange, East Orange ak West Orange.

Si w ap viv deyò zòn sa yo, nou ta kontan ede w konekte ak yon gadmanje manje ki pi fasil.

  • Community Food Bank of NJ's Food Finder  paj wèb ede w jwenn yon gadmanje toupre w lè w chèche kòd postal ou a. 

  • Oswa voye tèks "FindFood" oswa "Comida" nan 908-224-7776.

  • Nan paj wèb Food Finder nan Community Food Bank of NJ èd pou jwenn yon depans kote w ap chèche jwenn kòd postal la. Envía "comida" a 908-224-7776.

  • Paj Web Food Finder Community Food Bank of NJ la ede w jwenn yon gadmanje toupre w lè w chèche kòd postal ou.

  • Oswa voye tèks2 "FindFood nan 908-24-776.

 

  • Nan Konte Essex,  klike la a  pou jwenn yon gadmanje MEND lokal ki pi pratik.

  • Nan kondado Essex, klike sou isit la pou jwenn yon despensa MEND lokal plis conveniente.

  •   Nan Konte Essex, klike la a pou jwenn yon gadmanje MEND lokal ki pi pratik.

 

 

  • Pou jwenn enfòmasyon sou lòt distribisyon zòn, klike isit la .  

    Paj sa a mete ajou regilyèman dapre enfòmasyon ki vin disponib pou nou.

bottom of page