top of page

Pantry Manje Entèrlijyon nan zoranj yo

Arrow Down
Depatiman Manje Entèrjelityèl nan Zoranj yo (IFPO) se yon gadri volontè, manje siplemantè k ap ede satisfè bezwen moun esansyèl nan rezidan alèz manje ak Orange ak East Orange, NJ, avèk diyite ak respè.
C89A0644.jpg

Enfòmasyon COVID espesyal

Nouvo Randevou Sistèm

IFPO a kounye a ap sèvi kliyan pa randevou sèlman soti nan yon kote pou yon ti tan yo nan lòd pratike distans sosyal epi minimize foul moun yo. Nou pa distribiye manje nan Legliz la nan maten Mèkredi.

Kliyan ki enskri nan IFPO ak yon kat gadman, ki vle pran yon randevou pou ranmase manje, tanpri imèl ifporanges@gmail.com oswa rele / tèks 973-856-4000 . Tanpri mete non ou, adrès ou, nimewo telefòn selilè ou, ak nimewo kat IFPO ou.

Èske w bezwen asistans pou manje?

Si ou pa yon kliyan ki anrejistre, men ou bezwen asistans pou manje klike la a pou enfòmasyon konplè sou Sèvis Kliyan IFPO a.

 

Si ou bezwen asistans pou manje epi w ap viv andeyò Orange oswa East Orange, NJ, klike isit la pou depo MEND lokal yo, oswa ale nan sit wèb Food Finder Bank Manje Kominotè NJ pou yon gadmanj bò kote ou.

VOLONTÈ & SIPTEURS

Lidè IFPO kontinye travay san pran souf ak anpil pou sèvi vwazen nou yo jan sitiyasyon an ki gen rapò ak COVID-19 ap kontinye s'étandr. Malgre ke espas nòmal fizik nou an toujou fèmen, nou garanti espas tanporè epi nou distribye kliyan yo sou randevou. Randevou ede nou sèvi kliyan byen vit, evite reta nan foul moun, ak pèmèt tout moun nan distans sosyal.

 

IFPO a kontinye travay sere sere ak Kominote FoodBank nan NJ pou pote dè dizèn de milye liv ki ka gate ak manje ki pa gate nan Vil Orange ak East Orange Township pou distribisyon dirèk yo bay rezidan ki nan bezwen yo. Klike la a pou jwenn enfòmasyon konplè sou pwogram manje zòn nan.

 

Pou aprann plis sou efò nou yo swiv nou sou Facebook pou mizajou regilye.

ABOUT

2000

Ane etabli

300

Fanmi yo te ede chak semèn

11,855

Vizit nan IFPO nan 2019

40,000

Moun ki te ede nan 2019

bottom of page